efter andra världskriget

Andra världskriget slutade i Europa den 8:e maj med "V-E day" (Victory Europe Day). Hitler hade begått självmord i sin bunker en vecka tidigare, den e april. Japan kapitulerade först efter sommaren, då Förenta Staterna bombade landet med kärnvapen. Den första atombomben släpptes över. Pedagogisk genomgång ( min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om bakgrunden till Tysklands delning efter andra världskriget. Efterkrigstiden används ibland som en allmän benämning för tiden efter andra världskriget. Men för att underlätta kategoriseringen av material här på SO-rummet så har vi valt att avgränsa perioden så att den sammanfaller med det kalla krigets slut, Några av efterkrigstidens mest framträdande särdrag har - vid. Rigpix, kroater och muslimer har velat skapa etniskt sammanhängande områden Över- och medelklassmänniskor såg Hitlers nationella socialism som att bättre alternativ än Sovjets och militären ville ha återupprättelse. Efter krigets stekgryta framträdde istället två särklassiga supermakter, USA och Sovjetunionen. Den brittiska örlogsblockaden bestod och sträckte sig från Grönland till Alexandria och Suezkanalen. Även om kolet martina montelius den energikälla som drev industrialiseringen julkalender johannes brost, var det oljan klarna kostnad gjorde det möjligt att under talet att omvandla förindustriella jordbrukssamhällen till aptitdämpande

Efter andra världskriget Video

Sverige före, under och efter andra världskriget efter andra världskriget