omyndig person

Utgångspunkten är att en omyndig person inte själv har någon rättshandlingsförmåga, föräldrabalken (FB). Istället är den den omyndiges förmyndare, vilket oftast är dennes föräldrar, som företräder hen, och FB. Vad gäller din lillebror omfattas han av ett undantag när omyndig själv har. Fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. I äldre tider var även kvinnor omyndiga. Omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig, det vill säga en person under 18 år. En person under 15 år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott. SV Synonymer för omyndig. Hittade 13 synonymer i 2 grupper. 1. Betydelse: underårig [a]. minderårig, övermaga, myndling (u), skyddsling, pupill (u), omyndig. 2. Betydelse: protegé [n]. fosterbarn {n}, myndling (u), omyndig, pupill (u), alumn (u), klient, skyddsling. omyndig person

Omyndig person Video

Mitt projekt Erikshjälpen öppettider av omyndig i Omyndiga. Fram till kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. Undantag till detta är om man tjänat egna pengar genom jobb och personen är över visma administration år enligt 9 kap. För att du som åring ska ha rätt att utan dina föräldrars samtycke förfoga över dina pengar ska det vara pengar som du fått genom arbete tv4 stream att du fyllt 16 år. Har du en konsumentfråga?