tata42

Jämförelseprincipen: Om 0 ≤ f (x) ≤ g (x) och g (x) är generaliserat integrabel på ] a, b [ då gäller att även f (x) är generaliserat integrabel på ] a, b [ med. 0 ≤ ∫ a b f (x) d x ≤ ∫ a b g (x) d x. Jämförelseprincipen på gränsvärdesform: Antag att f (x), g (x) ≥ 0 och att integralerna ∫ a b f (x) d x och ∫ a b g (x) d x. Kursinformation våren Kurs-PM finns på gemensamma hemsidan (inklusive program för föreläsningar och lektioner); Kursplan enligt studiehandboken Kommande tentamenstillfällen. Examinator VT (och föreläsare). Johan Thim [email protected], tel 16 Rum , A-korridoren, 1 tr. (B-huset. TATA42, Tentor. Visningstider. D, IT, TB och KB, tentamen 26/ Skrivningarna finns på MAI:s studerandeexpedition. Visning tisdag 14/11 kl i Examinatorns rum: 3A (ingång B21 en trappa upp). I och Ii, tentamen 26/ Visning måndag 13/11 kl i Åskådliga rummet, ingång B21, 1 tr, rum 3A

Tata42 Video

O KRÓLOWO MA tata42