svenska skatter

Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. Genom skatten kan staten ge alla samma chans till utbildning och ett bra liv i Sverige. En stor del av Sveriges välfärdssystem betalas av skatter. Det är skatter som bekostar till exempel sjukvård, barnomsorg, socialtjänst och äldreomsorg. Men också vägar. Beloppen avser inkomst före grundavdrag. Den exakta skattens storlek beror på kommunala skattesatser, kyrkoskatter m fl. Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige, inkl kyrko- och begravningsavgift, uppgår till drygt 33 %. Från inkomster medges vissa avdrag (resor, pensionssparande mm). Hur hög är den svenska momsen internationellt sett? Vilken skatt är störst – tobaksskatten eller alkoholskatten? Mer om skatter på konsumtion och produktion hittar du här. Skatt på fastigheter och förmögenhet. Här finns information om den kommunala fastighetsavgiften, stämpelskatt, samt en översikt över.

Svenska skatter - kan

Vem kan få allmänna avdrag? Inkomster som inte är underlag för egenavgifter. När någon annan än utgivaren ska betala. Sammanställning över undantag från mervärdesskatt inom massmedieområdet. Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare. Varor som ska transporteras till köparen. Ersättning från utlandet vid arbetslöshet. svenska skatter