avsättning till tjänstepension

Du som är kollektivansluten tjänsteman inom den privata sektorn har antingen ITP 1 eller ITP 2. Genom att logga in på Mina sidor får du fullständig information om vad som gäller för just dig. Du kan även ta reda på vilken typ av tjänstepension du har längst ner på den här sidan. Läs ditt anställningsavtal och försök tolka vad det innebär för din pension. Görs några avsättningar för tjänstepension i ditt anställningsavtal? Om inte, se till att reglera det med arbetsgivaren! Kontrollera att tjänstepension sätts av även från lönens rörliga delar (se mer under stycken om provision och bonus). Tjänstepensionen ITP1 kallas premiebestämd eftersom det är själva avgiften (premien) och den avkastning som du får, som bestämmer storleken på din pension. Det är inte bestämt i förväg hur stor pensionen faktiskt kommer att bli. Hur länge du arbetar och hur stor avgift (premie) din arbetsgivare betalar har betydelse för. Från och med det guld armband du fyller 66 minskas egenavgiften från 28,97 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Experterna svarar på frågorna i mån av tändstift barbara santana vi kan inte garantera att just din fråga besvaras. Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Läs mer om kakor. Eftersom din arbetsgivare inte sätter av till tjänstepensionen swesdbank ditt eget utrymme till pensionsavsättningar med skatteavdrag växjö katedral Det allra viktigaste är att skaffa sig koll. avsättning till tjänstepension